Aktualności - Łososina Dolna

♦ Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2018 rok

11.01.2018
0 0 0 0
Łososina Dolna

Wójt Gminy Łososina Dolna zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 


1. Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r


2.Oferta realizacji zadania publicznego WZÓR- plik edytowalny word


3.Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego WZÓR - plik edytowalny word


Źródło: www.lososina.pl