Aktualności - Wadowice

Oświatowe Medale i Odznaczenia

17.11.2005
0 0 0 0
Wadowice

W sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury odbyło się tegoroczne święto Edukacji Narodowej, zorganizowane dla pracowników oświaty w powiatów oświęcimskiego i wadowickiego.
Uroczystość rozpoczął młodzieżowy zespół Presso Bend z Przytkowic, a po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości wręczono dyrektorom, nauczycielom i osobom szczególnie zasłużonym dla oświaty w powiatach oświęcimskim i wadowickim odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty. Z terenu powiatu wadowickiego zostali wyróżnieni:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Stanisława Lukaj - dyrektor ZSS we Frydrychowicach oraz Wiesław Miodoński - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie.
Złotymi Krzyżami Zasługi: Krystyna Kubik - nauczyciel ZSS w Rzykach, Maria Przybyłowicz - nauczyciel SP Nr 2 w Andrychowie, Piotr Ptak - dyrektor SP Nr 1 w Andrychowie, Wiesław Rokowski - nauczyciel ZSS w Rzykach, Dorota Zawada - nauczyciel SP Nr 2 w Andrychowie, Jan Zieliński - nauczyciel SP Nr 4 w Andrychowie.
Srebrnymi Krzyżami Zasługi: Bogumiła Babińska - dyrektor Przedszkola Nr 1 w Andrychowie, Stanisława Bizoń - nauczyciel ZS Nr 1 w Andrychowie, Józefa Brania - dyrektor ZS w Spytkowicach, Alina Dyrcz - wicedyrektor ZSS we Frydrychowice, Kazimierz Fąferko - dyrektor ZSS Nr 1 w Wieprzu, Bogusława Ferfecka - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie, Grażyna Jakubowska - wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, Maria Jakubowska-Szczotka - nauczyciel ZSS w Inwałdzie, Małgorzata Kainka - wicedyrektor ZSS w Inwałdzie, Kazimiera Lachendro-Rokowska - nauczyciel ZS Nr 1 w Andrychowie, Jadwiga Malinka - nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, Bożena Marczyńska-Marek - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie, Jolanta Piekiełko - nauczyciel ZSS Nr 2 w Wieprzu, Daria Prokopiuk - nauczyciel SP Nr 1 w Wadowicach, Jadwiga Stawarz - nauczyciel Gim. Nr 1 w Andrychowie, Beata Studnicka - nauczyciel ZSP Nr 2 w Wadowicach, Grażyna Świderska - nauczyciel ZSS w Inwałdzie, Janina Turek - st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach, Aleksandra Walusiak - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Tadeusz Włodek - nauczyciel ZSP Nr 2 w Wadowicach, Grażyna Wydra - nauczyciel SP Nr 1 w Wadowicach, Wanda Zabramska-Bizoń - nauczyciel ZS Nr 1 w Andrychowie, Barbara Babik - em. nauczyciel ZSS w Roczynach.
Brązowym Krzyżem Zasługi: Irena Adamus - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Paweł Bury - nauczyciel Gim. Nr 1 w Andrychowie, Jolanta Gałosz - nauczyciel Gim. Nr 1 w Andrychowie, Urszula Gliszczyńska - nauczyciel Gim. Nr 1 w Andrychowie, Sabina Góra - sekretarz ZSS w Rzykach, Zbigniew Grabowski - dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, Małgorzata Jura - dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wieprzu, Janina Kajdas - nauczyciel ZSP Nr 2 w Wadowicach, Danuta Kierczak - nauczyciel ZSS w Zagórniku, Grażyna Konior - nauczyciel ZSS w Targanicach, Danuta Kordowska - nauczyciel ZSS Nr 2 w Wieprzu, Elżbieta Krupnik - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Alina Magiera - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Elżbieta Małolepszy - nauczyciel ZSS w Zagórniku, Anna Małysa - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Jolanta Ogara - nauczyciel ZS Nr 2 w Wadowicach, Janina Paszta - dyrektor Gim. w Zakrzowie, Danuta Piesko - nauczyciel ZSS w Targanicach, Bożena Rajda - nauczyciel ZSS w Sułkowicach Łęgu, Edyta Skowron - nauczyciel ZSS Nr 2 w Wieprzu, Jacek Sordyl - dyrektor ZS w Roczynach, Tomasz Talaga - nauczyciel ZS Nr 2 w Wadowicach, Magdalena Toma - nauczyciel SP Nr 2 w Andrychowie, Lucyna Wacławska - dyrektor SP w Dąbrówce, Krystyna Wnęczak - dyrektor Przedszkole Nr 3 w Andrychowie, Zbigniew Zając - kierownik adm.-gosp. ZS Nr 2 w Wadowicach, Kinga Zontek-Kwarciak - nauczyciel SP Nr 2 w Andrychowie.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Barbara Barańska - wicedyrektor ZSP Nr 1 w Wadowicach, Maria Bartosz-Skorupa - dyrektor ZS Nr 2 w Andrychowie, Stanisława Bąk - nauczyciel ZS Nr 2 w Brodach, Adam Bizoń - nauczyciel ZS Nr 1 w Andrychowie, Maria Bogacz - nauczyciel ZSS w Inwałdzie,
Barbara Borgosz - wicedyrektor ZSS w Targanicach, Zofia Chemłowska-Bąk - nauczyciel ZSS we Frydrychowicach, Maria Cholewa - nauczyciel ZS Nr 3 w Wadowicach, Halina Cimer - wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach, Teresa Grabowska - nauczyciel - ZSS Nr 1 w Wieprzu,
Piotr Janusiewicz - dyrektor ZSiPO w Kalwarii Z., Józefa Karkoszka-Warchał - dyrektor SOS-W w Kaczynie, Irena Kleszcz - nauczyciel ZS Nr 1 w Kalwarii Z., Maria Kotarba - pedagog szkolny SP Nr 1 w Wadowicach, Anna Łasak - nauczyciel ZS RCKU w Radoczy, Jerzy Maj - nauczyciel ZS Nr 1 w Andrychowie, Józefa Michalska - nauczyciel SP Nr 4 w Andrychowie, Danuta Mlost - nauczyciel ZS Nr 3 w Przytkowicach, Jadwiga Mrowiec - nauczyciel Gim. Nr 1 w Andrychowie, Małgorzata Nosal - nauczyciel - wychowawca OWR - Międzyszkolna Świetlica Terapeutyczna w Andrychowie, Lucyna Opidowicz - nauczyciel ZS Nr 3 w Wadowicach, Maria Pacut - nauczyciel ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, Paweł Polak - nauczyciel SP w Woźnikach, Krystyna Polarska - nauczyciel ZSS w Rzykach, Krystyna Porzuczek - nauczyciel SP w Bachowicach, Paweł Porzycki - starszy wizytator KO w Krakowie Delegatura w Wadowicach,
Marek Przybyłowicz - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Andrzej Rusin - nauczyciel ZS RCKU w Radoczy, Aneta Rychlik - nauczyciel ZSP Nr 1 w Wadowicach, Józefa Siczek - nauczyciel ZS Nr 2 w Wadowicach, Władysława Siwek - nauczyciel SP w Dąbrówce, Urszula Żuławińska - kierownik filii ZSS we Frydrychowicach, Beata Polak - dyrektor SP w Świnnej Porębie.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymali: Maria Bartosz-Skorupa - dyrektor ZS Nr 2 w Andrychowie, Wiesław Miodoński - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie, Lucyna Szczerbowska - dyrektor SP w Mucharzu.
Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Józefa Brania - dyrektor ZSP w Spytkowicach, Piotr Janusiewicz - dyrektor ZSiPO w Kalwarii Z., Zofia Kaczyńska - dyrektor ZSP Nr 2 w Wadowicach, Krzysztof Kubień - nauczyciel Gim. Nr 2 w Andrychowie, Stanisława Lukaj - dyrektor ZSS we Frydrychowicach, Mieczysław Wołkowski - nauczyciel ZSS w Rzykach.


Autor: kk