Aktualności - małopolskie

Rola kobiety w Kościele, a nawet więcej: chrześcijańskie ujęcie istoty kobiecości było przez wieki determinowane nie przez jej relację do Boga, ale przez jej relację do mężczyzny. I nic dziwnego, gdyż to mężczyźni uj...

Sejm przyjął nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Dotyczy ona m.in. pracowników innych niż wykonujący zawody medyczne. Za ustawą głosowały wszystkie kluby poselskie. Nowelizacja gwarantuje m.in. pła...

14.09.2018

Wizyta szefa MSZ na Litwie

Stary Sącz

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, współpracy polsko-litewskiej oraz współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej – to tylko niektóre z tematów poruszonych przez ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza ...

Dajemy sędziom sprawne narzędzie do wymierzania sprawiedliwości. Będzie szybciej, sprawniej i sprawiedliwiej. Wyrok szybki, to rekompensata dla pokrzywdzonych – mówił w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na...

Tysiąc złotych za każdy zniszczony przez suszę hektar upraw. Tyle pieniędzy dostaną rolnicy, którzy stracili więcej niż 70 procent plonów. Wnioski o pomoc suszową można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji R...

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polanka Wielka odbędzię się w miesiącu wrześniu, w terminach odbioru odpadów komunalnych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu swoje – ostatnie przed wyborami – orędzie o stanie Unii Europejskiej. Szef KE po raz pierwszy poparł działania swo...

46 tysięcy w Polsce i ponad 400 tys. w całej Europie – tyle osób umiera każdego roku z powodu chorób wywołanych skażonym powietrzem. Według badań Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw na naszym konty...

Chrystus otwiera nam przejście przez morze naszych lęków i daje nam prawdziwą wolność – powiedział podczas audiencji ogólnej Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej Papież kontynuował dziś cykl kate...

13.09.2018

Destrukcyjna przyjaźń...

Stary Sącz

Abba Teodor z Ferme powiedział: „Jeśli przyjaźnisz się z kimś, a zdarzy się, że ulegnie on pokusie nieczystości, podaj mu rękę i o ile zdołasz, wyciągnij go z tego. Jeśli zaś byłby w błędzie co do wiary i nie usłuchałby ci...

Na początku października prezydent Andrzej Duda przedstawi wizję przyszłości Europy podczas tzw. wykładu churchillowskiego w Zurychu – zapowiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister wyraził też zdziwienie kryt...

Komisja śledcza ds. VAT zdecydowała w środę o wezwaniu 10 świadków. Na liście znalazło się ośmioro wiceministrów finansów, którzy pełnili swoje funkcję w latach 2007-2015 oraz prezes Najwyższej Izby Kontroli...

Parlament Europejski poparł projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym internetu. ACTA 2 zakłada zmianę zasad publikowania oraz kontrolowania treści zamieszczanych w sieci. Część ekspertów ostrzega, że w ten sposób Unia...

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiejz dnia 12 września 2018 rokuw sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz terminów pełnienia dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka i kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.

 Gmina Niedźwiedź ogłasza nabór na instruktorów do projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Niedźwiedź” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 O...

Zapraszamy do wspólnej wędrówki w czasie i przestrzeni.  Urządzenia najnowszej generacji, setki archiwalnych fotografii i dokumentów, fragmenty historycznych filmów, hologramy, nowoczesne animacje i interaktywne aplikacje - zapraszamy na spotkanie z Niepodległą w Mobilnym Muzem Multimedilanym w Starym Sączu. 

  Ponad 30 żołnierzy rezerwy wstąpiło w sobotę 25 sierpnia w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed nimi 8 dni intensywnego szkolenia wyrównawczego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowy...

12.09.2018

SPOŁECZNIK ROKU - nabór wniosków

Stary Sącz

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do zgłaszania w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek” osób bezinteresownie działających na rzecz inn...

Z roku na rok Polska zwiększa pomoc humanitarną dla pokrzywdzonych w konfliktach zbrojnych. W ciągu dwóch lat środki finansowe wzrosły siedmiokrotnie. W ubiegłym roku pomocy potrzebowało prawie 165 mln ludzi, m.in. w Syrii, Jemenie i...

12.09.2018

Konflikt wokół reformy sądownictwa

Stary Sącz

Prezydent przedłużył pięciu sędziom Sądu Najwyższego – mimo ukończenia przez nich 65 roku życia – możliwość dalszego orzekania.  Podobną decyzję Andrzej Duda podjął wobec 21 sędziów Naczelnego Sądu Adminis...